Technical

Information about maintenance

تعیین سقف معافیت های مالیاتی در سال 89

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 89 مقرر كردند سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون مالیات‌های مستقیم برای سال 89 مبلغ 52 میلیون و 500 هزار ریال در سال تعیین شود.
ایلنا: نمايندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 89 با الحاق 7 بند به این لایحه حكم بند 38 بودجه 88 را در بودجه 89 تنفیذ كرد ند و ضمن بررسي بندهاي ديگري از اين لايحه سقف معافيتهاي مالياتي سال 89 را تعيين كردند.

به موجب این تنفیذ، هزینه‌های انجام شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در احداث یا تكمیل طرح‌های عمرانی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی و امور خیریه در روستاها و شهرهای زیر یكصد هزار نفر جمعیت مورد تایید سازمان‌های دولتی ذی‌ربط به عنوان هزینه قابل قبول اشخاص مذكور، در احتساب مالیات متعلقه به آنان محسوب می‌گردد.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 89 مقرر كردند سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون مالیات‌های مستقیم برای سال 89 مبلغ 52 میلیون و 500 هزار ریال در سال تعیین شود.

در بخش ديگري بر اساس مصوبه مجلس، چنانچه مجموع دریافتی سالانه مشمول مالیات كاركنان كلیه دستگاه‌های اجرایی داری ردیف در این قانون بیش از 10 برابر سقف فوق باشد نسبت به مازاد دریافتی بصورت ماهانه 75 درصد مالیات كسر و به عنوان مالیات تكلیفی به حساب خزانه واریز می‌گردد.

همچنین در مصوبه دیگری مقرر شد عبارت “وزارتخانه‌ها و موسسات، شركت‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد 1، 2 و 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری، قضاوت اعضا هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جایگزین عبارت «قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب سال 70 می‌گردد یعنی نرخ مالیات بردرآمد حقوق در مورد كاركنان مشمول وزارتخانه‌ها و موسسات، شركت‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد 1، 2 و 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری، قضاوت، اعضا هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از كسر معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از كسر معافیت‌های مقرر در این قانون تا مبلغ 42 میلیون ریال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 12:41  توسط jafar  |